REKLAMNÍ POUTAČE

p1134549

Cena za pronájem 1 m2 reklamní plochy je závislá na lokalitě, kde je reklamní poutač instalován a provozován.

Průměrná cena za 1 m2 činí :

- pro přední stranu poutače (pravá strana silnice) - Kč 6500/rok
- pro zadní stranu poutače (levá strana silnice) - Kč 5000/rok

SMĚROVÉ ZNAČKY

proti-bp-1

Cena za pronájem plochy pro instalaci a provozování1 směrové značky je závislá na velikosti značky a lokalitě, kde je značka provozována, pohybuje se od Kč 2500 do Kč 6000/rok za kus.

NOSIČE NA TELEFONNÍCH PODPĚRÁCH (sloupech)

2003-drevcice---vapas

Cena za pronájem plochy na sloupech pro instalaci a provozování

- nosiče rozměru 1x0,6m je Kč 450 - 600/měsíc

-  nosiče rozměru 0,8x1,2m - Kč 700 - 900/měsíc 

- směrové značky rozměru 1x0,3m - Kč 250-400/měsíc

 (cena závisí mj. závisí na lokalitě)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny zahrnují zajištění veškerých potřebných administrativních záležitostí, dále údržbu reklamních zařízení, případně jejich opravu při poškození, a to po celou dobu pronájmu.