REKLAMNÍ POUTAČE

p1134549

Cena za pronájem 1 m2 reklamní plochy je závislá na lokalitě, kde je reklamní poutač instalován a provozován.

Průměrná cena za 1 m2 činí :

- pro přední stranu poutače (pravá strana silnice) - Kč 6000/rok
- pro zadní stranu poutače (levá strana silnice) - Kč 4000/rok

SMĚROVÉ ZNAČKY

proti-bp-1

Cena za pronájem plochy pro instalaci a provozování1 směrové značky je závislá na velikosti značky a lokalitě, kde je značka provozována, pohybuje se od Kč 2500 do Kč 6000/rok za kus.


 

NOSIČE NA TELEFONNÍCH PODPĚRÁCH (sloupech)

2003-drevcice---vapas

Cena za pronájem plochy pro instalaci a provozování nosiče standardního rozměru 1x0,6m je Kč 450 - 600/měsíc (závisí na lokalitě)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny zahrnují zajištění veškerých potřebných administrativních záležitostí, dále údržbu reklamních zařízení, případně jejich opravu při poškození, a to po celou dobu pronájmu.